Karşımıza çıkmış batmış işlerin çoğunun nedeni, olanaklarının ötesine uzanmaya çalışmaktır.

Saklı, görünmeyen bir şans üzerinde insafsızca yapılan spekülasyonlardır , Tutuculuğa gülüp geçen aceleciliktir, Bir başkasının daha ileriye gidebileceği ya da daha yükseğe erişebileceği korkusuyla, bilinmeyen yollarda yapılan yarıştır.

İş hayatında istisnalar olabilir ancak reklamcılıkta olamaz. Reklamcılıktaki yıkımların tümü gereksiz ve affedilemeyecek acelecilik yüzündendir. Her başarılı reklam kampanyasının nadasa kaldırılması gereken bir periyota ve rakamsal geri bildirimlerin okunarak üzerinde düşünülmesi gereken ciddi analizlere ihtiyacı vardır.

Rakamların söyledikleri reklamcıların tek rehberi olmalıdır. Tedbirsizlik, Acelecilik ve Hissi Yönelimler bir reklamcılık suçudur ve bu suçun geri bildirimleri bize pahalıya mal olabilir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.